Företaget

J.E.Persson Entreprenad - Norrala

- har lång erfarenhet av diverse entreprenadarbeten sedan starten 1969.
- är medlem i Gävleborgs Grävkonsult, Söderhamn.

Markarbeten - vår specialité

- enskilda VA-anläggningar, olika typer av schaktnings- och planeringsarbeten utgör huvud- sysselsättningen i vårt företag.
Våra uppdrag

- är i första hand olika typer av entreprenadarbeten för villa- och fritidshusägare.

Entreprenader

- vi åtar oss totalentreprenader på alla typer av mark- och anläggningsarbeten. Detta omfattar såväl material som utrustning till t ex 3-kammarbrunnar, samt återställningsarbeten av markytor.

Service & Förmedling

- vi ombesörjer även förmedling av diverse transporter som tillhör branschen, samt olika typer av fyllnadsmaterial etc.
Offerter
- vi lämnar totaloffert på alla arbeten.
Hembesök
- vi besöker dig helt kostnadsfritt.
Kontakta oss
- det lönar sig, - våra priser talar för sig själv !

 

J E Perssons Entreprenad i Norrala

J E Perssons Entreprenad i Norrala

J E Perssons Entreprenad i Norrala